Praga-Południe (Warszawa) - Gastrolog na NFZ

aktualizacja: maj 2023 r.

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE

SASKA 61
WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE
tel. 022617-67-33

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 113 dni
Liczba osób oczekujących: 189

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

PETRA MEDICA SP. Z O.O.

OMULEWSKA 27
PRAGA-POŁUDNIE
tel. 22 740 20 20

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 119 dni
Liczba osób oczekujących: 273

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAĹSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SZASERÓW 128
WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE
tel. 261 816 278

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 201 dni
Liczba osób oczekujących: 252

KLINIKA GASTROENTEROLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAĹSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SZASERÓW 128
WARSZAWA PRAGA-POŁUDNIE
tel. 261 818 058, 261 816 410

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 40 dni
Liczba osób oczekujących: 87