Śródmieście (Warszawa) - Gastrolog na NFZ

aktualizacja: maj 2023 r.

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY

ZAKĹAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ENDOTERAPIA PFG

WARYŃSKIEGO 10A
WARSZAWA
tel. 022, 825 62 99

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 87 dni
Liczba osób oczekujących: 46

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA "CEPELEK" SP ZOZ

KOSZYKOWA 78
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
tel. 459595071

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 154 dni
Liczba osób oczekujących: 220

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORĹOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAĹCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE

CZERNIAKOWSKA 231
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
tel. 0225841227

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 198 dni
Liczba osób oczekujących: 134