Ursynów (Warszawa) - Gastrolog na NFZ

aktualizacja: maj 2023 r.

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

SZPITAL SOLEC SPĂĹKA Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOĹCIÄ

RTM. WITOLDA PILECKIEGO 99
WARSZAWA URSYNÓW
tel. 22 602 05 50

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 47 dni
Liczba osób oczekujących: 218

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII OGÓLNEJ

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ROENTGENA 5
URSYNÓW
tel. 225462000

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 12 dni
Liczba osób oczekujących: 57

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ROENTGENA 5
URSYNÓW
tel. 225462000

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 265 dni
Liczba osób oczekujących: 521